ΕΜΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ &
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αέρια υψηλής καθαρότητας, Ειδικά - Εργαστηριακά - Ιατρικά

various-elements

Ασετιλίνη 2.6     Καθαρότητα:  ≥99,6 κ.ο.%
εμφάνιση λεπτομερειών...

Αμμωνία ΝΗ3
εμφάνιση λεπτομερειών...

Αργό
εμφάνιση λεπτομερειών...

Αέριο μπαλονιών – Ballongas
εμφάνιση λεπτομερειών...

n-Βουτάνιο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Αιθάνιο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Αιθυλένιο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Ήλιο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Διοξείδιο του Άνθρακα
εμφάνιση λεπτομερειών...

Μονοξείδιο του Άνθρακα
εμφάνιση λεπτομερειών...

Μεθάνιο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Προπάνιο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Οξυγόνο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Άζωτο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Διοξείδιο του Αζώτου
εμφάνιση λεπτομερειών...

Μονοξείδιο του Αζώτου
εμφάνιση λεπτομερειών...

Υδρογόνο
εμφάνιση λεπτομερειών...

Υπεροξείδιο (Πρωτοξείδιο του αζώτου)
εμφάνιση λεπτομερειών...

Ξηρός Πάγος
εμφάνιση λεπτομερειών...

Άζωτο, κρυογενικά υγροποιημένο
εμφάνιση λεπτομερειών...


Καθαρότητα
αερίου

Υπόλοιπο προσμίξεων
σε ppm

Υπόλοιπο προσμίξεων σε %

Ορισμός

 99.0%

10000 ppm

1%

2.0

99.9%

1000 ppm

0.1%

3.0

99.95%

500 ppm

0.05%

3.5

99.998%

20 ppm

0.002%

4.8

99.999%

10 ppm

0.001%

5.0

99.9996%

5 ppm

0.0005%

5.6

99.9999%

0.1 ppm (100 ppb)

0.00001%

6.0