ΕΜΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ &
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υπηρεσίες

Τα εργαστηριακά και ιατρικά αέρια σε φιάλες υψηλής πίεσης ή σε υγροποιημένη μορφή, μεταφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες ευρωπαϊκών οδηγιών από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας με απόλυτη ασφάλεια στους χώρους των πελατών. Σημαντικό μέρος της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης μας είναι πέρα από τη σωστή μεταφορά, η σύνδεση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των συσκευών του πελάτη.

Το υγρό άζωτο διακινείται με ειδικά εξοπλισμένα οχήματα της εταιρίας μας, τα οποία πραγματοποιούν μετάγγιση από τις δεξαμενές που φέρουν στα δοχεία του πελάτη απευθείας στο χώρο του.

Ο ξηρός πάγος μεταφέρεται μέσα σε ισοθερμικές συσκευασίες κατευθείαν στο χώρο του πελάτη.