ΕΜΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ &
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Όραμα

Το όραμα μας είναι η δημιουργία μιας μεγάλης και ανεξάρτητης εταιρείας στο χώρο της διακίνησης και εμπορίας των ιατρικών αερίων.

vision

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου στου πελάτες μας.

mission

Αρχές

Οι αρχές μας είναι το συμφέρον των πελατών μας, η πλήρης και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

principle